Inkl. Moms
Boholmsvägen 1-2, Kalmar
Mån-Tors 9-17 Fre 9-16 Lör 10-13
HemKöpvillkor & GDPR-Policy

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa köpvillkor.

GDPR – Policy för behandling av personuppgifter

Denna policy omfattar Kalmar Trailercenter AB och Gullabo Släpvagnar AB.
Kontaktuppgifter för information eller upplysning av vilka uppgifter vi sparar är:
Kalmar Trailercenter AB
Boholmsvägen 2
394 77 Kalmar
Email: info@gullaboslapvagnar.se
Telefon 0480 – 47 00 45.

Kalmar Trailercenter AB / Gullabo Släpvagnar AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Kalmar Trailercenter AB / Gullabo Släpvagnar AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Kalmar Trailercenter AB / Gullabo Släpvagnar AB. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster/garantiåtagande för Kalmar Trailercenter AB / Gullabo Släpvagnar AB räkning.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

Kalmar Trailercenter AB / Gullabo Släpvagnar AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till våra samarbetspartners. Kalmar Trailercenter AB / Gullabo Släpvagnar AB kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.

Priser

Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms alternativt inklusive moms, framkommer tydligt i varukorgen. Även om det finns flera varor på en bild, säljs de styckevis om det inte uttryckligen står i varubeskrivningen att övriga varor på bilden ingår i varans pris.

Betalning

Vid betalning via faktura ska fakturan vara till fullo betald innan varan/varorna hämtas/levereras om inte annat avtalats.

Leasing/Avbetalning

Vi samarbetar med Wasa Kredit och erbjuder leasing som är en förmånlig form av långtidshyra där man fördelar kostnaden över tiden. Wasa Kredit äger objektet men du som kund nyttjar det. Efter leasingtidens slut löses avtalet till ett restvärdet på minst 10%. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Leasing gäller endast för företag.
Privatpersoner har möjlighet avbetalning istället. Sedvanlig kreditprövning görs

Leveranser

Avhämtning sker på Boholmsvägen 2 i Kalmar
Övrigt enligt överenskommelse

Företagsbeställningar

Köplagen gäller för beställningar av företag. Köplagen är dispositiv vilket för att inblandade företag kan avtala andra överenskommelser än vad köplagen föreskriver.
Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Öppet köp/returer

Du har som privatperson bytes- eller returrätt inom 14 dagar efter att du har mottagit varan. Kontakta oss via telefon, 0480 – 47 00 45 eller via mail info@gullaboslapvagnar.se

Returavgift är minst 10%, returrätt gäller ej vid beställningsvara

Reklamation

Privatpersoner
Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen samt andra tillämpliga lagar ger dig som kund viktiga rättigheter som en treårig reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.
För mer information se http://www.konsumentverket.se/

Företag
Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället.
Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.

Vid eventuell tvist så följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Generella garantivillkor för släpvagnar

Generella garantiregler för släpvagnsbranschen i Sverige utarbetade av Släpvagns Branschens Riksförbund.

Tillämplighet och giltighetstid

Garantin gäller för den släpvagn och utrustning som köpeavtalet omfattar med undantag av sådan utrustning för vilken särskild garanti eller särskilt åtagande gäller.
Garantin gäller endast nya släpvagnar och ny utrustning.
Garantiansvaret åvilar det företag som sålt den släpvagnen/utrustningen, nedan kallat säljaren, och gäller gentemot köparen. Garantin gäller ej gentemot senare ägare.
Garantin upphör ett år efter leveransdagen.

Garantins omfattning

Säljaren ansvarar för fel som förelåg vid leveranstidpunkten och för fel som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för fel om hen kan göra sannolikt att reparationer, service/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkare/säljare, auktoriserad eller anvisad verkstad- på ett icke fackmässigt sätt.

Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gasfjädrar, hjullager, sparkskydd, glödlampor eller elkontakter, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel.

Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.

Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av oss och/eller tillverkaren.

Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.

Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.

Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

Att det är fråga om små förändringar i inredningar, dörrar och annat som kan hänföras till temperaturvariationer eller ändringar i luftfuktigheten, fjädrar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av väsentlig del av konstruktionen

Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt 14 dagar, efter att felet upptäckts eller bort upptäckas. (Enl § 23 Konsumentköplagen måste reklamation göras två månader efter köpet.)

Avhjälpande av fel

Säljaren bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel.
Avhjälpandet enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation.

Köparens rättigheter mot säljaren

Köpare som köpt släpvagnen huvudsakligen för enskilt bruk, konsument, har vid fel som omfattas av garantin rätt att göra de påföljder gällande mot säljaren som anges i konsumentköplagen.
Köpare som inte köpt släpvagnen huvudsakligen för enskilt bruk måste svara för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått i släpvagnen och den lämnas till verkstad för reparation och hämtas därifrån.

Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden.

Begagnade varor

Begagnade släpvagnar säljs i befintligt och av köparen besiktigat skick eller annan överenskommelse.

Garantier

Minst ett års fabriksgaranti, utöver konsumentköplagens 3-åriga reklamationsrätt, lämnas på samtliga produkter i sortimentet om inget annat uttryckligen anges. Garanti gäller ej för fel som orsakats av felaktig användning av produkten.

X