Reparation & Service

Reperation & Service

Vi utför service och reperationer på alla märken av släpvagnar, även ombyggnationer och specialtillverkning av vagnar för att de ska passa ert användningsområde optimalt.

Vi har en fullverkstad för att kunna utföra alla slags reperationer och ombyggnader, kontakta oss för vidare information.

Tänk på att en släpvagn har slitagedelar och ska servas 1 gång per år eller efter 500 mil, vilket som inträffar först, detta gäller även obromsade släpvagnar.